At være kristen indbefatter det hele menneske

Mit navn er Robert Svendsen og jeg er præst i Fredericia Adventistkirke. Helt fra min tidlige ungdom overvejede jeg at læse teologi og at blive præst. Men jeg endte i stedet med en uddannelse som fysioterapeut, som blev mit arbejdsliv de næste femten år. Så tog jeg et skifte og læste teologi på Newbold college  adventisternes præsteseminar i England. Jeg er glad for mine to uddannelser – både sundhedsabejderens med viden om den fysiske krop og indsigt i den bibelske og åndelige verden, set med teologiens øjne.  
Arbejdet som præst indebærer derfor mig at se mennesket som en helhed og møde menneskers individuelle behov.